Український науково-дослiдний iнститут кадрiв соцiалiстичного сiльського господарства при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 87
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1934
Кількість справ 349
Перейменування
Агрономічний інститут з підвищення кваліфікації спеціалістів сільського, лісового та водного господарства при Народному комісаріаті земельних справ УРСР (Агроінститут), м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1933)
Український науково-дослідний інститут кадрів соціалістичного сільського господарства при Народному комісаріаті земельних справ УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1933, Кінцева дата: 1934)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Директиви та постанови Наркомзему УРСР та Укррадгоспцентру про підготовку кадрів спеціалістів сільського господарства. Статут агроінституту Доповідні записки та пере писка з різними трестами… 1930 1934
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»