Всеукраїнське агрономiчне товариство при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 90
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1925
Кількість справ 77
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Статут Всеукраїнського агрономічної наради . Протоколи засідань правління, ревізійної комісії загальних зборів відділ та секція Всеукраїнського агрономічного товариства та нарада агрономів… 1920 1925
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»