Ревiзiйна комiсiя тресту "Укрм'ясохолодобiйня" при Народному комiсарiатi внутрiшньої торгiвлi УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 92
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1926
Кількість справ 48
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники, накази та розпорядження НКТ УРСР та УМХБ. Постанова секретаріату ЦКК НРКІ. Річний звіт та доповіді про діяльність треста УМХБ. Матеріали про результати ревізії підприємств треста… 1924 1926
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»