Центральна лiквiдацiйна комiсiя в справах управлiння лiсової промисловостi України i губернських паливних управлiнь при Головному управлiннi палива УРСР, м. Київ
Номер фонду 98
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1923
Кількість справ 29
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Накази з Центральної ліквідаційної комісії з повідомленнями про постанови УРНГ, Наркомзему УРСР та Укрпалива з питань заготівлі, відпустка дров та відводу лісосік для потреб населення… 1922 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»