Об'єднана ревiзiйна комiсiя Народного комiсарiату внутрiшньої торгiвлi УРСР по Українському борошномельному тресту i тресту "Укрм'ясохолодобiйня", м. Харкiв
Номер фонду 104
Початковий рік документів 1925
Кількість справ 23
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи ревізійної комісії. Листування з трестом "Укрм'ясохолодобойня" та борошномельним трестом про обстеження їх місцевих контор. Доповіді ревізійної комісії про обстеження… 1925 1925
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»