Об'єднана ревiзiйна комiсiя Народного комiсарiату торгiвлi Української РСР по Українському хлiбозаготiвельномута борошномельному тресту "Укрхлiб" i Українському тресту м'ясної промисловостi "Укрм'ясотрест" , м. Харкiв
Номер фонду 111
Початковий рік документів 1926
Кінцевий рік документів 1927
Кількість справ 81
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови, обіжники та розпорядження Наркомторгу УРСР, тресту Укрхліб та Укрм'ясохладобійня про виконання заготівельних планів, будівництві елеваторів та установ заготівельних цін. Протоколи… 1926 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»