Управлiння державної торгiвлi на Українi (Укрторг) при Народному Комiсарiатi постачання УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 112
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 349
Перейменування
Український комітет торгівлі при Народному Комісаріаті торгівлі УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1930)
Управління державної торгівлі в Україні (Укрторг) при Народному Комісаріаті постачання УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1932)
Український комітет торгівлі при Народному Комісаріаті постачання УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанова, розпорядження, обіжники Наркомпостачу СРСР, РНК, Наркомпостачу УРСР, Комітету товарних фондів і регулювання торгівлі при Раді Праці та Оборони СРСР і його уповноваженого на Україн… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»