Кунянська волостяна земельна управа, м. Куна, Гайсинського повiту, Подiльської губернiї.
Номер фонду 119
Початковий рік документів 1919
Кількість справ 9
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Накази, інструкції Міністерства землеробства та продовольства про наділ землею петлюрівців реєстрації хлібу з економії для постачання армій УД, реквізиції врожаю у селян, боротьбі з самочинно… 1919 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»