Немирiвська волосна земельна управа, м. Немирiв Немирiвської волостi Брацлавського повiту Подiльської губернiї.
Номер фонду 121
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1919
Кількість справ 12
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Копія закону Директорії, інструкція голови повітової земельної управи про реквізиції хліба та земель у населення Протоколи засідань земельно-агрономічної комісії при губернському повіт… 1919 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»