Вiддiлення господарсько-заготiвельного об'єднання мiлiцiї республiки (Укрзаготгосп), м. Харкiв
Номер фонду 131
Початковий рік документів 1925
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 49
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Листування з окружними відділеннями міліції, трестами та організаціями про заготівлю речей для обмундирування міліції та інших господарських потреб. Журнали вхідних та вихідних бумаг… 1925 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»