Управлiння цементної промисловостi Пiвдня Росiї (Пiвденцемент), м. Харкiв
Номер фонду 134
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1920
Кількість справ 1
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Виробничі програми цементних заводів, кошториси та пояснювальні записки до них. 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України