ф. 134 оп. 1
Шифр ф. 134 оп. 1
Анотація

Виробничі програми цементних заводів, кошториси та пояснювальні записки до них.

Назва фонду Управлiння цементної промисловостi Пiвдня Росiї (Пiвденцемент), м. Харкiв
Початковий рік документів 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України