Українське крайове торговельне вiддiлення Всесоюзного державного об'єднання гумової промисловостi, м. Харкiв
Номер фонду 135
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 263
Перейменування
Харківське відділення Всесоюзного державного тресту гумової промисловості (Харківське відділення Гумотресту), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1927)
Українське крайове торговельне відділення Всесоюзного державного об'єднання гумової промисловості, м. Харків (Початкова дата: 1927, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови, накази, обіжники та інструкції ВРНГ СРСР, Наркомтруда УРСР, правління Гумотресту про виробничо-комерційну діяльність треста та його відділень, охороні труда, покрашення техніки… 1922 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»