Українське Лiвобережне вiддiлення Росiйського акцiонерного будiвельного товариства "Стандарт", м. Харкiв
Номер фонду 137
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1927
Кількість справ 76
Перейменування
Українське лівобережне відділення Російського акціонерного товариства будівельних, транспортно-вантажних та заготівельних робіт "Стандарт", м. Харків (Початкова дата: 1924, Кінцева дата: 1925)
Українське Лівобережне відділення Російського акціонерного будівельного товариства "Стандарт", м. Харків (Початкова дата: 1925, Кінцева дата: 1926)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники, розпорядження, інструкції Російського акціонерного товариства "Стандарт" та його Українського Лівобережного відділення про виконання та облік робіт, проведення фінансових операцій… 1923 1926
2 2 опис Акти про передачу майна. Трудові договори зі співробітниками Українського Лівобережного відділення Російського акціонерного товариства "Стандарт". Листування з Російським акціонерним… 1924 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»