ф. 137 оп. 1
Шифр ф. 137 оп. 1
Анотація

1 опис

Обіжники, розпорядження, інструкції Російського акціонерного товариства "Стандарт" та його Українського Лівобережного відділення про виконання та облік робіт, проведення фінансових операцій та звітності, прийом та звільнення особового складу, сплату податків, ліквідацію Українського Лівобережного відділення акціонерного товариства "Стандарт" Накази та розпорядження Українського лівобережного відділення акціонерного товариства "Стандарт". Листування з Російським акціонерним товариствам "Стандарт", райконторами та агентами товариства про роботу райконтор Списки співробітників райконтор

Назва фонду Українське Лiвобережне вiддiлення Росiйського акцiонерного будiвельного товариства "Стандарт", м. Харкiв
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1926
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України