Пiвденний машинобудiвний трест Всесоюзного об'єднання машинобудiвельної та металообробної промисловостi (Пiвденмаштрест, ПМТ Машинооб'єднання СРСР), м. Харкiв.
Номер фонду 138
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 7728
Перейменування
Південний машинобудівний трест Української ради народного господарства УРСР (Південмаштрест), м. Харків. (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1923)
Південний машинобудівний трест Всесоюзного об'єднання машинобудівельної та металообробної промисловості (Південмаштрест, ПМТ Машинооб'єднання СРСР), м. Харків. (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1930)
Південний машинобудівний трест Вищої ради народного господарства УРСР (Південмаштрест, ПМТ ВРНГ УРСР), м. Харків. (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1922-1930 Адміністративний відділ. Відділ капітальних робіт. 1926-1930 Комерційний відділ. 1926-1927 Технічний відділ. 1927-1930 Плановий відділ. Виробничо-технічний відділ. Відділ рац… 1922 1930
2 2 опис Комерційний відділ. 1923 1929
3 3 опис Комерційний відділ. 1925 1929
4 4а опис Комерційний відділ. 1923 1924
4 4 опис Бухгалтерія 1922 1930
5 5 опис Бухгалтерія 1922 1929
6 6 опис 1926-1927, 1929 Секретаріат. 1924,1926 Адміністративний відділ. 1923-1928, 1930 Комерційний відділ. 1924, 1927 Технічний відділ. 1929 Виробничий відділ. 1925 Плановий відділ. 1926-1927… 1926 1930
7 7 опис Адміністративний відділ. Відділ кадрів 1922 1929
8 8 опис 1924-1925,1929-1930 Плановий відділ 1928-1929 Планово-економічний відділ 1927-1928 Технічно-будівельний відділ 1928-1929 Виробничо-технічний відділ 1929-1930 Комерційний відділ 1925,1929… 1924 1930
9 9 опис Особовий склад 1922 1930
10 10 опис Документи про будівництво та обладнання заводів ( плани капітальних робіт та розхід по будівництву, кошторисні і проектні матеріали, таблиці собівартості головних виробів по заводах і ін… 1925 1930
11 11 опис Річні звіти ПМТу, доповіді про діяльність правління тресту, виробничі програми заводів. Протоколи нарад представників правління ПМТ з представниками заводів, засідань правління ПМТ, комісій… 1924 1933
12 12 опис Документи Уповноваженого представництва ПМТ в Москві (Московське відділення правління ПМТ): положення про Московське уповноважене представництво ПМТ, протоколи засідань правління, мандати… 1922 1930
13 13 опис П'ятирічний план Південмаштресту на 1928-1933рр. Річний звіт про діяльність тресту. Промислові плани підвідомчих заводів. Документи ліквідкоми (протоколи засідань, акти передачі справ та… 1927 1930
14 14 опис Особові справи співробітникіів від "А" до "Я" 1928 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»