Українська контора Всесоюзного державного об'єднання союзних трестiв м'ясного скотарства (українська контора "Союзскотароб'єднання"), м. Харкiв
Номер фонду 146
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 605
Перейменування
Всеукраїнська контора Всесоюзного державного об'єднання м'ясорадгоспів (Всеукраїнська контора "Скотар"), м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1931)
Українська контора Всесоюзного державного об'єднання союзних трестів м'ясного скотарства (Українська контора "Союзскотароб'єднання"), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанова, накази, директиви, обіжники та інструкції Наркомзему СРСР та УРСР, Всесоюзного Скотаводтресту та його Українського відділення про виробництво сільськогосподарських робіт, проведенн… 1932 1933
2 2 опис 1930-1932 Секретаріат Планово-економічний сектор 1932 Фінансово-плановий сектор 1932 Виробничий сектор 1930-1931 Заготівельний сектор. Скотарська група 1932 Сектор постачання 1930-1931… 1930 1932
3 3 опис Постанови накази, обіжники та інструкції Наркомзему СРСР та УРСР, Всесоюзного об'єднання "Скотар" та його Всеукраїнської контори про порядок прийому та здачі худоби, виробництві та механізац… 1930 1931
4 4 опис 1932 Дирекція 1931-1932 Управління справами 1932 Плановий відділ Група організації території радгоспів 1931-1932 Агро-виробничий відділ 1932 Виробничій відділ Кормова група 1931 Відділ… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»