Житлово-реквiзицiйний вiддiл Ровенського повiтового виконкому рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, м. Рiвно, Волинської губернiї.
Номер фонду 154
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»