Українське бюро Iнституту державних бухгалтерiв-експертiв при Народному комiсарiатi робiтничо-селянської iнспекцiї УРСР (Укрбюро IДБЕ), м. Харкiв
Номер фонду 155
Початковий рік документів 1926
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 196
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови ЦВК, РНК СРСР колегії Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УРСР про організацію розрахункової роботи в державних установах і на підприємствах. Протоколи засідань… 1926 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»