Українська контора Всесоюзного державного тресту "Хлiбобуд"-3-й Постачбуд, м. Харкiв
Номер фонду 157
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 386
Перейменування
Всеукраїнська контора Всесоюзного змішаного акціонерного товариства "Хлібобуд" (Всеукраїнська контора "Хлібобуду"), м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1931)
Українська контора Всесоюзного державного тресту "Хлібобуд" (Українська контора Хлібобуду) м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1931)
Українська контора Всесоюзного державного тресту "Хлібобуд"-3-й Постачбуд, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Раднаркому, ВРНГ, Наркомпраці і Наркомторгу УРСР, Хлібобуду про підготовку кадрів і забезпечення будівництва робочою силою, економію праці, кап… 1930 1932
2 2 опис Документи бухгалтерії (виписки Держбанку, шахматні контрольки і журнали). 1930 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»