Київська повiтова земельна управа, м.Київ
Номер фонду 165
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1917
Кількість справ 109
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Протоколи об'єднаного засідання київської повітової управи, перших організаційних зборів членів повітового земельного комітету і зборів Київського губернського комітету. Обіжники Київсько… 1917
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»