Мiнiстерство освiти України
Номер фонду 166
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 2000
Кількість справ 41691
Перейменування
Народне секретарство освіти, м. Харків, з 12.02.1918р.-м. Київ, з 27.02.1918р.-м. Полтава, з 12.03.1918р. -м. Катеринослав, з 22.03.1918р.-м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Відділ освіти при Тимчасовому робітничо-селянському уряді України, м. Харків (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний комісаріат освіти Української РСР, м. Харків, з 21.03.1919р. -м. Київ, з 2-ї пол. Серпня 1919р.-м. Чернігів (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Комісія освіти при Всеукраїнському Революційному комітеті, м. Харків (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний комісаріат освіти УРСР, м. Харків, з 1935р.-м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Міністерство освіти УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1988)
Міністерство народної освіти УРСР України (Початкова дата: 1988, Кінцева дата: 1992)
Міністерство освіти України, м. Київ (Початкова дата: 1992, Кінцева дата: 1999)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1918-1919 Секретаріат 1919 головна бухгалтерія 1920 Управління справами 1919-1920 Організаційно-інструкторський відділ 1919 Відділ соціального виховання: загальна канцелярія, підвідділ… 1918 1919
2 2 опис 1921-1922 Секретаріат колегії. 1921 Стіл особистого складу; Інформаційне бюро. 1921-1922 Головне управління політичної освіти (Головполітосвіта). 1921 Загальний відділ. 1922 Секретаріат… 1921 1922
3 3 опис Секретаріат колегії: інформаційне бюро. Головполітосвіта: адміністративно-інструкторське управління Укрголовпросвіта: загальний відділ; організаційне інструкторський відділ; статистичний стіл… 1923 1923
4 4 опис Секретаріат колегії. Адміністративне управління: загальна частина; інформаційне бюро. Головне управління політичної освіти: секретаріат; відділ мистецтв; клубно-бібліотечний відділ… 1924 1924
5 5 опис Секретаріат колегії Адміністративно-організаційне управління; статистично-інформаційний відділ Управління політосвіти: Центральний методологічний комітет; організаційно-інструкторський відділ… 1925 1925
6 6 опис Секретаріат колегії Адміністративно-організаційне управління: загальний відділ; інформаційно-статистичний відділ; юридична частина Планова комісія. Управління соціального виховання: організац… 1925 1930
7 7 опис 1926-1927 Секретаріат колегії. Адміністративне управління: загальна канцелярія, Статистично-інформаційний відділ. 1927 Управління політосвіти: Оргінструкторський відділ, відділ ліквідац… 1926 1927
8 8 опис Секретаріат. Адміністративне управління: статистично-інформаційний відділ; сектор кадрів. Управління політосвіти: організаційно-інструкторський відділ; відділ ліквідації неписьменності; шк… 1928 1929
9 9 опис 1929-1931 Секретаріат колегії. Адміністративно-організаційне управління: 1930-1931 організаційно-інструкторський відділ, 1929-1931 статистично-інформаційний відділ, 1929 сектор кадрів… 1929 1931
10 10 опис 1931-1933 Секретаріат колегії. 1932-1933 Організаційно-інструкторський сектор. 1931-1932 Сектор обслуговування. 1931-1933 Сектор перевірки виконання. Сектор планування. 1931-1933… 1931 1933
11 11 опис 1933-1934,1936,1939-1941 Секретаріат колегії. 1933-1934 Організаційно-інструкторський відділ. Сектор перевірки виконання. Плановий сектор. Сектор масової комосвіти. Сектор мистецтв. Сектор… 1933 1941
13 13 опис Тести по арифметиці, алгебрі, геометрії, суспільствознавству, української літератури, технології металів, за допомогою яких проводились психотехнічне обстеження учнів 4-7 класів різних шкіл… 1926 1929
14 14 опис Секретаріат колегії. Видавниче бюро. Відділ середньої освіти. 1918 1922
15 15 опис 1942-1988 Канцелярія. 1945-1962,1966-1973 Управління шкіл. 1963-1965 Управління сільських шкіл. Управління міських шкіл. 1956-1962 Відділ дитячих будинків. 1962 Відділ шкіл інтернатів… 1942 1988
16 16сч опис Протоколи і розпорядження Наркомосвіти УРСР Копії та виписки з постанов Ради Народних Комісарів СРСР та УРСР про військово-мобілізаційну роботу Наркомосу УРСР і передавання приміщень для… 1941 1980
17 17 опис 1988-1992 Загальний відділ 1988-1991 Головне навчально-методичне управління загальної середньої освіти 1988 Головне навчально-методичне управління професійно-технічної освіти 1988-1991… 1988 1992
18 18 опис 1992-2000 Загальний відділ 1992-1995,1999 Управління професійних навчальних закладів 1997 Управліня професійно-технічної освіти, 1998 Управління професійно-технічних навчальних закладів… 1992 2000
12 ос Особові справи співробітників Народного комісаріату освіти УРСР. 1919 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України