Видавництво "Економiст" - орган Української економiчної наради, м. Харкiв
Номер фонду 172
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1928
Кількість справ 741
Перейменування
Видавництво газети "Український економіст" - орган Української економічної наради, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1926)
Видавництво "Економіст" - орган Української економічної наради, м. Харків (Початкова дата: 1926, Кінцева дата: 1928)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники видавництва про реорганізацію його відділів; інструкції по набору і верстці газети. Протоколи засідань адміністративно-фінансової комісії при Раднаркомі УРСР, засновників товариства… 1923 1928
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»