Українське управлiння курсового навчання при Уповноваженому Народного комiсарiату важкої промисловостi СРСР при Радi Народних Комiсарiв УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 175
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 177
Перейменування
Всеукраїнські курси адміністративної справи (ВКАС) при Українській раді народного господарства, м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1923)
Управління курсової підготовки при Вищій раді народного господарства УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1932)
Українське управління курсового навчання при Уповноваженому Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Накази і розпорядження Уповнаркомважпрому по групі курсової підготовки при ВРНГ УРСР. Розпорядження про організацію на підприємствах фабрично-заводських технічних курсів для прискорення п… 1923 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»