Українське управлiння цивiльної авiацiї Мiнiстерства цивiльної авiацiї СРСР, м. Київ
Номер фонду 184
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1991
Кількість справ 5540
Перейменування
Українське управління повітряних сполучень Всесоюзного об’єднання цивільного повітряного флоту (УУПС ВОЦПФ) (Початкова дата: 1932)
Українське акціонерне товариство повітряних шляхів сполучення „Укрповітрошлях” м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1929)
Українське управління повітряних ліній Всесоюзного акціонерного товариства цивільного повітряного флоту „Доброліт” (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Управління українських і кавказьких повітряних ліній Всесоюзного об’єднання цивільного повітряного флоту (УУКПЛ ВОЦПФ) (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1932)
Українське управління цивільного повітряного флоту Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР, м. Київ (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1952)
Українське територіальне управління цивільного повітряного флоту Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР, м. Київ (Початкова дата: 1952, Кінцева дата: 1964)
Українське управління цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Київ (Початкова дата: 1964, Кінцева дата: 1966)
Українське Ордена Трудового Червоного Знамені управління цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Київ (Початкова дата: 1966, Кінцева дата: 1991)
Українське обєднання цивільної авіації "Авіалінії України" Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Київ (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1991)
Українське обєднання цивільної авіації "Авіалінії України", м. Київ (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1992)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис 1923-1932 Правління 1923-1927 Секретаріат 1931 Загальний відділ 1931 Плановий відділ 1923-1924 Технічний відділ і служба руху 1923-1924 Видавничий відділ 1923-1925,1932 Комерційний відд… 1923 1932
2 2-опис 1941-1980 Канцелярія 1963-1966, 1968-1980 Літно-штурманський відділ 1964-1966, 1968-1980 Відділ руху 1948-1949, 1951-1980 Відділ інженерноавіаційної служби 1955-1956, 1959-1960, 1964-1969… 1924 1991
4 4-опис Розпорядження та обіжники Всеукраїнського товариства та обласних контор про організацію роботи на місцях Протоколи засіданьта листування з Наркомзовнішторгом, Наркомфіном, Радою цивільної ав… 1924 1932
5 5-опис Секретно 1941 1976
"2-ос" 1923-1932 Документи з особового складу акціонерного товариства „Укрповітрошлях” (накази, списки, посвідчення, заяви) Відомості про видачу зарплати ”Укрповітряшлях” Особові рахунки та анкети… 1923 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»