Уповноважений НКВД УРСР по закiнченню лiквiдацiї гiрночозаводської промислової артiлi та об'єднаного в Українi товариства вiдповiдальної працi УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 189
Початковий рік документів 1927
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 144
Перейменування
Ліквідаційна комісія у справах об'єднаного на Україні товариства відповідальної роботи , м. Харків (Початкова дата: 1927, Кінцева дата: 1929)
Уповноважений НКВС УСРР по закінченню ліквідації гірночозаводської промислової артілі та об'єднаного в Україні товариства відповідальної роботи УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протокол ліквідаційної комісії та листування з окружними судами та уповноваженими лідквідкомів по районам про ліквідацію гірсько-промислових артілей та стягнення борг… 1927 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»