Управлiння хiмiко-фармацевтичними пiдприємствами при хiмiчному секторi Уповноваженого Народного комiсарiатi важкої промисловостi СРСР при Радi Народних комiсарiв УРСР (Управлiння хiмфармпiдприємствами), м. Харкiв
Номер фонду 191
Початковий рік документів 1932
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 65
Перейменування
Тимчасове бюро управління хіміко-фармацевтичними заводами республіканської важкої промисловості (Укрхімфармбюро), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1932)
Управління хіміко-фармацевтичними підприємствами при хімічному секторі Уповноваженого Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при Раді Народних комісарів УРСР (Управління хімфармпідприємствами), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Накази, директиви, інструкції та обіжники Тимчасового бюро Укрхімпромисловості і Уповнаркомтяжпрому СРСР при РНК УРСР про капітальне будівництво та обладнання хіміко-фармацевтичних заводів. Протоколи… 1932 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»