Всеукраїнське виробниче коопертивне об'єднання полiтемiгрантiв України "Днестр", м. Харкiв
Номер фонду 195
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 3
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідань ревізійної комісії кооперативного об'єднання політемігрантів "Дністр" і списки його членів… 1928 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»