Смолдирiвський волосний земельний комiтет, с.Смолдирiвка, Новгорад-Волинського повiту, Волинської губернiї
Номер фонду 196
Початковий рік документів 1918
Кількість справ 2
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники Новоград-Волинського повітового земельного комітету про представлення фінансової звітності, продаж лісоматеріалів і дров населенню, експлуатацію конфіскованого… 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»