Всеукраїнська контора збутового управлiння Всесоюзного об'єднання текстильної промисловостi (Всеукраїнська контора Текстильторгу), м. Харкiв
Номер фонду 201
Початковий рік документів 1925
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 137
Перейменування
Всеукраїнська контора збутового управління Всесоюзного об'єднання текстильної промисловості (Всеукраїнська контора Текстильторгу), м. Харків (Початкова дата: 1930)
Крайовий уповноважений на Україні Всесоюзного акціонерного товариства торгівлі текстильними виробами (Крайуповноважений Текстильторгу), м. Харків (Початкова дата: 1925, Кінцева дата: 1928)
Всеукраїнська крайова контора Всесоюзного акціонерного товариства торгівлі текстильними виробами (Крайова контора Текстильторгу), м. Харків (Початкова дата: 1928, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники, розпорядження Наркомату торгівлі УРСР, Всесоюзного об’єднання текстильної промисловості про проведення обслідування районних магазинів Текстильторгу. Заяви про відсутність порядку… 1925 1930
2 2 опис Обіжники, протоколи засідань Колегії Центрального торговельного управління ВТС. Справи Всеукраїнської контори ВТС та філіалів ВТС, Наркомторгу УРСР, Укрсклотресту, Текстильшвейпрому, Укрсил… 1925 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»