Управлiння завiдуючого районом України та Криму по пересуванню переселенцiв, м. Харкiв
Номер фонду 202
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1924
Кількість справ 20
Перейменування
Управління особоуповноваженого Народного комісаріату земельних справ РРФСР при Народному комісаріаті земельних справ УРСР та Харківського базового пункту по пересуванню переселенців, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1923)
Управління завідуючого районом України та Криму з пересування переселенців, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1924)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови та протоколи засідань ВУЦВК та РНК УРСР, накази, обіжники та розпорядження Управління по пересування переселенців при Наркомземі РРФСР про планомірне переміщення біженців з Уралу, Поволжя… 1923 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»