Меджибiзька волосна народна управа м. Меджибiж Меджибiської волостi Летичiвського повiту Подiльської губернiї
Номер фонду 203
Початковий рік документів 1919
Кількість справ 8
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Копія обіжника Міністерства внутрішніх справ (13 квітня 1919р.) про заборону вирубки лісу та проведення репресії проти населення, захопившого поміщицькі пасовиська у власне користування. Обіжники… 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»