Пiвденне управлiння Всеросiйського господарського центру робiтничої кооперацiї - Центросекцiя - (Пiвденне управлiння Центросекцiї), м. Харкiв
Номер фонду 205
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1920
Кількість справ 194
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови, обіжники, інструкції Центроспілки та його Південного управління про організації роботи кооперативних підприємств та проведення фінансових операцій. Протоколи засідань президії Південного… 1919 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»