Український торф'яний комiтет (Укрторф) при Вищiй радi народного господарства УРСР, м. Київ
Номер фонду 213
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1925
Кількість справ 887
Перейменування
Головний торф'яний комітет (Укрголовторф) при Раді народного господарства України, м. Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Обласний торф'яний комітет (Облторф), м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Український торф'яний комітет (Укрторф) при Організаційному бюро по відновленню промисловості в Україні, м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Український торф'яний комітет (Укрторф) при Українській раді народного господарства, м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Український торф'яний комітет (Укрторф) при Вищій раді народного господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1924)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Протокол міжнародної наради про дослідження, розробку та здобування торфу на Україні Доповідь колегії Головторфу про організацію обласного торф’яного комітету на Україні. Кошторис організац… 1919 1921
2 2 описи Постанови УРНГ від 23 квітня 1919 р. про установи Головторфу та тимчасове положення про нього. Обіжники, інструкції, накази та розпорядження УЕН, Укррянтрудармії, Укрсовнаргоспу та Укрторфу… 1919 1925
3 3 опис Накази по Укрсовнаргоспу по особовому складу. Протоколи засідань президії Укрсовнаргоспу. Особові справи співробітників Укрторфу… 1921 1922
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»