Любашiвська сiльська земельна комiсiя, с. Любашiвка Посухiвської волостi Уманського повiту Київської губернiї.
Номер фонду 215
Початковий рік документів 1918
Кількість справ 1
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обов'язкова постанова Уманського Повітового земельного комітету про організацію комісій з прийому колишніх поміщицьких маєтків та економій Міністерства землеробства буржуазно-націоналістично… 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»