Всеукраїнський кооперативний страхова спiлка (Коопстрах), м. Харкiв
Номер фонду 216
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 878
Перейменування
Українське кооперативне страхове товариство (Коопстрах), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1923)
Всеукраїнський кооперативний страхова спілка (Коопстрах), м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідань правління та ревізійної комісії, загальних зборів пайщиків Коопстраху. Інструкції Коопстраху про протипожежне страхування низових кооперативів та їх виробництв. Звіти та доповід… 1922 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»