Центральний робiтничий кооперативний комiтет України (Уцерабкооп), м. Харкiв
Номер фонду 218
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1926
Кількість справ 1374
Перейменування
Центральний комітет робітничого фонду при Всеукраїнській кооперативній спілці, м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1921)
Центральний робітничий кооперативний комітет України (Уцеробкооп), м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1926)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Головкооперкому, Центроспілки, Вукоопспілки про організацію постачання робітників через систему робітничих кооперативів, організації кооперативних та споживчих спілок. Обіжники та інструкц… 1922 1926
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»