Уповноважений Українського управлiння у справах кустарної та дрiбної промисловостi та промислової кооперацiї Правобережної України (Уповноважений Укркустпрому), м. Київ
Номер фонду 225
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1921
Кількість справ 23
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідань колегії Волинського та київського губернського управління по справам кустарної та дрібної промисловості та промкооперації на Правобережній Україні. Виробничі програми та звіти… 1921 1921
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»