Кузьминська волосна земельна управа, с. Кузьмино-Гребля, Кузьминської волостi, Уманського повiту, Київської губернiї
Номер фонду 226
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1919
Кількість справ 3
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники, інструкції та накази Міністерства земельних справ, Київської повітової та Уманської повітової земельних управ про заборону розподілу приватних земель між безземельними та малоземельними… 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»