Всеукраїнський центральний комiтете незаможних селян (ВЦКНС) при ВУЦВКу, м. Харкiв
Номер фонду 257
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 1307
Перейменування
Всеукраїнська центральна комісія незаможних селян (ВЦКНС) при відділі КНС Наркомату внутрішніх справ УРСР , м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Центральна комісія незаможних селян при ВУЦВК (ЦКНС), м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1926)
Всеукраїнський центральний комітет незаможних селян (ВЦКНС) при ВУЦВК, м. Харків (Початкова дата: 1926, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Декрет ВУЦВК про організацію комітетів незаможних селян і завдання, які стоять перед ними Телеграми КНС про організацію загонів незаможників для боротьби з контрреволюцією Постанови ВУЦВК… 1920 1933
2 2 опис Документи по розслідуванню та звинувачуванню осіб в злодійстві за участь в контреволюційних виступах і службу в петлюрівській та деніківській арм… 1925
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»