Всеукраїнська державна лiсоекспортна контора уповноваженого Народного комiсарiату зовнiшньої торгiвлi СРСР при РНК УРСР (Експортлiс), м. Харкiв
Номер фонду 265
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1935
Кількість справ 234
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники Наркомзовнішторгу УРСР та Всесоюзного лісоекспортного акціонерного товариства "Експортліс" про стан лісоекспорту та збуту товарів на світовому ринку, ціни на експортний ліс, у зв… 1928 1932
2 2 опис Постанови Ради Труда та Оборони СРСР і РНК УРСР, накази наркоматів зовнішньої торгівлі та лісової промисловості СРСР та розпорядженню Всеукраїнської державної лісоекспортної контори про… 1931 1935
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»