Всеукраїнська комiсiя з органiзацiї святкування 20-ї рiчницi революцiї 1905 року при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi, м. Харкiв
Номер фонду 273
Початковий рік документів 1925
Кінцевий рік документів 1926
Кількість справ 12
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники та розпорядження Центрального Виконавчого Комітету СРСР про порядок видання творів, які присвячені двадцятій річниці революції 1905 р. Протоколи засідань Великої президії ВУЦВК, РНК УРСР… 1925 1926
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»