Уповноважений Подiльської губернської Робiтничо-селянської iнспекцiї по Ново-Ушицькому повiту, м. Нова Ушицца, Подiльської губернiї
Номер фонду 275
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»