Всеукраїнська спiлка рибацьких колгоспiв (Укррибакколгоспцентр) при Наркомземi УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 281
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 714
Перейменування
Всеукраїнська промислово-кооперативна спілка трудових рибалок (Всеукркооппромрибалка) при Народному Комісаріаті земельних справ, УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1929)
Всеукраїнська спілка кооперативно-промислових товариств трудових рибалок (Укррибакоспілка) при Народному комісаріаті земельних справ УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1931)
Всеукраїнська спілка рибацьких колгоспів (Укррибакколгоспцентр) при Наркомземі УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1- опис 1924-1926,1929-1930 Секретаріат 1926-1927 Загальний відділ 1931 Загально-адміністративний сектор 1929-1931 Плановий сектор 1927-1929 Організаційний відділ 1929-1931 Організаційний… 1924 1931
2 2 опис Загальний відділ 1930-1932 Бухгалтерія 1931 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»