Центральна комiсiя допомоги дiтям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комiтетi, м. Харкiв
Номер фонду 283
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 1023
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Постанови ВУЦВК, РНК УРСР, Наркомосу УРСР та листування з ними про боротьбу з безпритульністю; Положення про Центральну комісію допомоги дітям. Обіжники Центральної комісії допомоги дітям… 1922 1932
2 2-опис Протоколи нарад Центральної комісії допомоги дітям Плани і звіти окружних комісій допомоги дітям Зведення Центральної і окружної комісій допомоги дітям про облік безпритульних і розподіл їх… 1922 1932
3 3-опис Накази, обіжники, розпорядження та інструкції Центральної комісії допомоги дітям при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті і Управління підприємствами про порядок діяльност… 1926 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»