Правління Українського акціонерного товариства торгівлі сільськогосподарськими машинами і знаряддям " Плугатар" в Україні, м. Харків
Номер фонду 289
Початковий рік документів 1927
Кінцевий рік документів 1928
Кількість справ 85
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови та обіжники Ради Праці та оборони, РНК УРСР та ВРНГ УРСР про постачання товариства машинами; Протоколи засідань ВРНГ УРСР, Наркомзему УРСР та Ради товариства Листування з ВРНГ УРСР, об… 1927 1928
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»