Всеукраїнська рада сiльськогосподарської кооперацiї "Сiльський господар", м. Харкiв
Номер фонду 290
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 6272
Перейменування
Організаційне бюро по відбудуванню сільськогосподарської кооперації в Україні , м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1921)
Всеукраїнська рада сільськогосподарської кооперації "Сільський господар", м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1929)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Секретаріат; Організаційний відділ; Відділ постачання Відділ постачання продукції полеводства; Агрономо-плантаторський відділ; Насінницький відділ Фінансовий відділ; Бухгалтер… 1921 1922
2 2-опис Секретаріат; Організаційний відділ; Хлібний відділ; Відділ постачання; Фінансовий відділ 1923 1923
3 3-опис Секретаріат Організаційний відділ Хлібний відділ Відділ фабрикатів Фінансовий відділ 1924 1925
4 4-опис Секретаріат Організаційний відділ Хлібний відділ Відділ фабрикатів Загальний відділ Хмільовий відділ Лісний відділ Юридичне бюро Особов… 1925 1926
5 5-опис Секретаріат Організаційний відділ Хлібний відділ Планово-економічний відділ Машино-тракторний відділ Відділ постачання Лісний підвідділ Метало-будівельна частина Юридичне бюро Ревіз… 1926 1927
6 6-опис Секретаріат Організаційний відділ Загальний відділ Хлібний відділ Відділ фабрикатів Лісний відділ Машино-тракторний відділ Фінансовий відд… 1927 1928
7 7 опис Секретаріат Організаційний відділ Плановий відділ Хлібний відділ Відділ фабрикатів Лісний відділ Машино-тракторний відділ Фінансовий відділ Інформаційне бюро Юридичне… 1928 1929
8 8-опис 1928-1929 Секретаріат 1924,1926-1929 Організаційний відділ 1926 Підвідділ статистики Відділ колективізації 1929 Відділ індустріалізації 1926,1928 Відділ технічних культур 1927-1929 Обл… 1924 1929
9 9-опис Загальний підвідділ Оперативна група Бухгалтерія 1924 1928
10 10-опис Організаційний відділ Буряковий відділ 1923 1925
11 11 опис Річні і місячні звіти та баланси сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств 1923 1929
12 12-опис Статут акціонерного товариства "Уркоопліметед" Листування з Міжнародним Кооперативним Альянсом, Наркомзовнішторгом і акціонерним товариством "Експортхліб" про хлібозаготівельні операц… 1922 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»