Всеукраїнське галузеве об'єднання оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами при Всеукраїнський спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопкнига), м. Харкiв
Номер фонду 292
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1924
Кількість справ 130
Перейменування
Українське кооперативне книговидавниче й книготорговельне товариство, ( Книгоспілка), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1931)
Всеукраїнське галузеве об'єднання оптовороздрібної торгівлі книгами і культтоварами при Всеукраїнський спілці споживчих кооперативних організацій (Вукоопкнига), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1935)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідання правління "Книгоспілки". Накази, обіжники "Книгоспілки", листування з книжковими складами, друкарнями, кооперативними і торгівельними установами та банками про виконання… 1922 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»