Полтавська волосна народна управа, м. Полтава, Полтавського повiту, Полтавської губернiї
Номер фонду 294
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1919
Кількість справ 83
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи нарад Полтавської волосної народної управи, сільських сходів. Обіжники Полтавського гетьманського губернської старости та Головної управи войовничої повинності про склад списків громадян… 1917 1919
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»