Українська спiлка споживчих товариств (Укоопспiлка).
Номер фонду 296
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1991
Кількість справ 25496
Перейменування
Всеукраїнська спілка споживчої кооперації (Вукоопспілка), м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Всеукраїнська кооперативна спілка (Вукоопспілка), м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1926)
Всеукраїнська спілка споживчих кооперативних організацій (Вукоопспілка), м. Харків (Початкова дата: 1926, Кінцева дата: 1935)
Українське об'єднання споживчої кооперації (Укоопспілка), мм. Харків, Київ (Початкова дата: 1935, Кінцева дата: 1941)
Українська республіканська спілка споживчих товариств ( Укоопспілка), м. Київ (Початкова дата: 1943, Кінцева дата: 1992)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Організаційний відділ; Організаційне управління; Секретаріат; Загальний відділ; Довідковий стіл; Статистично-економічний відділ, з 1922р.-підвідділ; Інструкторський відділ; Інформац… 1920 1923
2 2 опис Секретаріат правління: стіл особового складу Організаційний відділ: статистично-економічний підвідділ; всеукраїнські кооперативні курси; культурно-просвітницький підвідділ. Планово… 1924 1926
3 3 опис Секретаріат правління: стіл особового складу. Організаційний відділ: культурно-просвітницький підвідділ; статистичний відділ. Відділ учрозподілу. Планово-економічнне бюро. Планово… 1926 1935
4 4 опис 1931-1935 Секретаріат правління 1934-1935 Економічний секретаріат 1935 Науво-аналітична група Група оперативного обліку Група оптивих товарів Галантерейно-трикотажна група Група… 1931 1935
5 5 опис Особові справи співробітників Вукоопспілки. 1920 1935
6 6 опис Проекти резолюцій, постанов пленумів Центроспілки СРСР і РРФСР про стан громадського харчування, діяльність приміських споживчих товариств Постанови, обіжники, розпорядження Вукопспілки про… 1920 1935
7 7 опис Торговельне управління Секретаріат Організаційний відділ Організаційно-інструкторський відділ Відділ сільськогосподарських продуктів Експортно-імпортний відділ Промисловий відділ… 1921 1930
8 8 опис Канцелярія Організаційне управління. Організаційно ревезійне управління Організаційно-інструкторське управління Відділ організвції та техніки торгівлі. Управління організації та техніки… 1943 1991
9 9с опис Секретно 1941 1981
10 10 опис 1923-1925 Загальний відділ 1927-1929 Промисловий відділ 1933 Юридичний відділ 1923 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»